Categories
News

ประเทศจีนพบพานคนป่วย Covid-19 “เปล่าแสดงอาการไร ๆ” จรด 1,600 ราย!

ดูเหมือนว่าโจทย์การกระจายเชื้อของเชื้อโรคโคโรท้องนาจักยังไม่ยอมสิ้นสุดลงหวานคอแร้ง ๆ ล่าสุดทางการประเทศจีนกล่าวว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสวัวโรนาหรือว่า Covid-19 แห่งหนไม่ออกอาการไร ๆ พ้นพอกพูนจรด 130 ราย นั่นหมายข้อความตวาดคนเจ็บพวกนี้สมรรถครอบครองตัวนำแพร่ระบาดแบ่งออกผู้อื่นได้มาโดยง่ายเช่นกัน ครั้นกลางวันวันอังคารหนเปลี่ยนมา ทางราชการจีนรายงานพบคนเจ็บไวรัสวัวป่องที่นาสถานที่ไม่แสดงอาการ 1,541 ราย ซึ่งยุคปัจจุบันอยู่ภายใต้งานสืบสวนเสริม รวมกับดักปัจจุบันแห่งหนผ่านพบพอกพูนอีก 130 ราย ดำรงฐานะผู้ป่วย Covid-19 แห่งหนไม่ออกอาการทั้งมวล 1,671 ราย เพราะนายกฯหลี่ เค่อเฉ ได้มาขอบุคลากรเขตขยายการพิจารณาเจียรจวบจนกระทั่งผู้ป่วยติดเชื้อที่เปล่าแสดงอาการ แล้วจึงมีการไม่มิดชิดจำนวนคณะตรงนี้ออกมามอบประชาชนประสีประสา เพราะการถือเอาผู้ติดเชื้อแห่งประเทศจีนจักไม่ผิดแบ่งเป็นผู้ติดโรคแห่งหนเปล่าออกอาการ และผู้ติดโรคที่แสดงอาการ ตัวเลขงานถือเอาผู้ติดเชื้อที่ฉันเหลือบเห็นติดตามพาหะต่าง ๆ แห่งเมืองจีนนั้นจักถือเอาเฉพาะ ผู้ติดโรคที่แสดงอาการเพียงนั้น เพราะด้วยผู้ติดเชื้อแห่งหนไม่ออกอาการจะไม่ไม่ผิดนับรวมพร้อมด้วย ซึ่งแตกต่างกับดักแดนอื่น ๆ ประการ สิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น ไม่ก็ประเทศเกาหลีใต้ แห่งหนไม่ว่าจักมีท่าทีไหมมีท่าที แต่ว่าสมมติว่าสืบสวนพบน้ำเชื้อก็นับเป็นคนป่วยติดโรคทั้งมวล นักวิทยาศาสตร์เมืองจีนแบ่งออกข้อสังเกตว่า ด้วยเหตุที่มีประชากรที่ติดเชื้อ แต่ว่าปราศจากอาการ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดงานแพร่ระบาดคว้าอย่างเร็วแห่งระยะเวลาอันห้วนก็เป็นได้ เชิงอรรถ Bloomberg See alsoIn งัวโพง 193 months agoบทเรียนจากดารณีไสูดกลิ่นอนด์พรินซวดเซส มากขึ้นความฉลาดสู้รบงัวตัก ! พิสูจน์อักษร : สุชยาเสพติด เกษสว่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *